Šport

V podjetju se ukvarjamo z izobraževanjem na področju športa (specializacija - košarka) in sicer:

ORGANIZIRANJE IN VODENJE KOŠARKARSKIH TRENINGOV

  • Kolektivni treningi
  • Individualni treningi
  • Treningi na košarkarskih kampih
  • Rekreacijski treningi

 

TELESNA PRIPRAVA ŠPORTNIKOV

  • Razvoj moči, hitrosti, vzdržljivosti, koordinacije in gibljivosti
  • Individualna priprava športnika
  • Preventiva
  • Rehabilitacija

 

ŠPORTNA PREHRANA

  • Individualni program prehranjevanja
  • Predavanja s področja športne prehrane

 

REKREACIJA

  • Organiziranje in vodenje rekreacijskih treningov v podjetjih, društvih, športnih šolah …